Milieuzones in Frankrijk

In Frankrijk zijn er 2 soorten milieuzones, namelijk een tijdelijke en permanente milieuzone. In Frankrijk wordt heten ze als volgt Zones a Circulation Restreinte en Zones de Protection de l’Air. Deze zones mogen op bepaalde tijden alleen worden betreden met de Franse milieusticker het Crit Air. Net als in ander landen wordt de milieusticker weggegeven aan de hand de datum van eerste inschrijving en de EURO norm van de motor, oorspronkelijk bedacht in Duitsland voor de uwmeltzone.

Momenteel zijn er 3 permanente milieuzones in Frankrijk. In Parijs, Grenoble en de vallei de Arve. In Parijs is de milieuzone over heel het centrum aan de binnekant van de ring. Voor personenvoertuigen geldt de zone alleen van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 20:00. Voor touringcars en vrachtverkeer geldt deze zone wel altijd. Op dagen met extra veel luchtvervuiling kunnen er extra maatregelen worden getroffen en alleen auto’s met een bepaald crit air worden toegelaten.

In Grenoble is er sinds 1 januari 2017 een permanente milieuzone. De zone is vooral actief rond het centrum van de stad om hier de luchtkwaliteit te verbeteren en uitlaatgassen terug te dringen. De zone is actief van maandag tot en met vrijdag van 6:00 tot 19:00. Buiten deze tijden mag de zone ook betreden worden zonder sticker.

Op 1 januari 2018 is er permanente milieuzone actief geworden rond de vallei de Arve. De milieuzone volgt de rivier de Arve vanaf Bonneville tot aan de Italiaanse grens. Belangrijke wegen in dit gebied zijn de A40 richting de Mont Blanctunnel en de A410 naar Annecy. Een andere weg is de D1506 richting Zwitserland. Alle drie de wegen zijn dus alleen toegankelijk met het juiste franse ecovignet.

Naast de permanente zones zijn heeft Frankrijk ook tijdelijke zones.  Deze zones worden alleen actief in het geval van langdurige extreme luchtvervuiling. Wat in de zomer vaak plaats vind door de warmte en de weinige wind.  De omvang van een tijdelijke milieuzone is van tevoren vastgelegd en met borden aangeduid. Het kan zijn dat een tijdelijke milieuzone over een departement valt, hiervan kan de omvang per keer wel verschillen. Is er geen sprake van extreme luchtvervuiling dan is er ook geen crit air nodig in deze zones.